2014 YILI HACCI PERSONEL SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER...

HABERLER » 2014 YILI HACCI PERSONEL SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER...
share on facebook  tweet  share on google  print  

2014 YILI HACCI PERSONEL SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER...

"HABERLER" için, toplam 1 sonuç arasından 1 - 1 arası sonuçlar
2014

 

                                                                     
 

 

 


 

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın bu ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmelerinde hiç şüphesiz ki organizasyonda görev alacak personelimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu nedenle; organizasyonun her kademesinde görev alacak ve ömründe bir defa hac farizasını ifa edecek olan vatandaşlarımıza, sağlıklı ve başarılı hizmet verebilecek ehliyetli ve performansı yüksek elemanı seçmek büyük önem arz etmektedir.

Bu maksatla, önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2014 yılı hac organizasyonunun çeşitli kademelerinde görevlendirilecek personelin belirlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir.

              Buna göre;

              A) Kafile başkanı olarak görevlendirileceklerde;

              a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen İl Müftüsü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Müdür, Vaiz, Eğitim Görevlisi, Murakıp, ayrıca dört yıllık dini yüksekokul mezunu olup, hac konusunda tecrübeli ve başarılı olduğu tespit edilenlerden APK Uzman ve Eğitim Uzmanı, Kur’an Kursu Öğreticisi ve İmam-Hatip olarak çalışıyor olmak,

              b)  10 Şubat 2014 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmeti en az 7 yıl olmak,

              c)  Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              ç) Daha önce görevli olarak gittiği hacda başarılı olup sevk ve idare yeteneğine sahip olmak,

              d) 2013 yılında 3 ay ve daha uzun süreli yurt dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak,

              e) 2013 yılı haccında kafile oluşan illerde (Acentalar dâhil), kafile sayısının 2 katı kadar, kafile oluşmayan illerde, belirtilen kriterlere haiz 1 görevlinin il müftülüklerince, merkez birimleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinde ise yukarıdaki kriterlere haiz olanlardan uygun görülecek 2’şer personelin tespitinin yapılarak en geç 25 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

              B) Din Görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

              1. Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlarda;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi (askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) en az 5 yıl olmak,                                                                          

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak, 

              c)  31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş olmak,        

             

              ç)  Tecrübesi olmayanlarda, ilk defa hac organizasyonlarında görevlendirilecek olmak,

              d) Tecrübeli olanlarda, hac organizasyonlarında 3 defadan fazla görevlendirilmemiş olup, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında görevli olarak hacca gitmemiş olmak,

              e) Tecrübeli olan veya tecrübesi olmayanlarda; 2013 yılında 3 ay veya daha uzun süreli yurt dışı, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak, (grup toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması nedeniyle gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

              f)  Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yıllarında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri puan almış olmak,

              g) Müracaatların bitiminde şartları tutanlar “Hac Görevli Programı”na girilecek olup, MBSTS puanına göre, ilin hacı sayısı oranınca % 20 tecrübeli olan ve % 80 tecrübesi olmayan din görevlisi ihtiyacı da dikkate alınarak, her il için oluşturulacak puan sıralama listesi üzerinden en yüksek puan alandan başlanarak, Başkanlıkça belirlenecek oranda ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta kıraat, irşat, dini bilgi ve performans yönünden hizmetin özelliğine göre 70 ve üzeri puan almış olmak,

              2. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Görevlisi, dini yüksek okul mezunu Uzman ile Murakıplık görevlerinde filen çalışan ve bugüne kadar hacca hiç gitmemiş olanlarda;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi (askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) en az 3 yıl olmak,

              b)  Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              c)  31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş olmak,                                                       

              ç)  2013 yılında 3 ay ve daha uzun süreli yurt dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak,

               Yukarıdaki şartları taşıyan personelin görevlendirmeleri hizmet yıllarına bakılarak ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça yapılabilecektir.

              C) Bayan irşat görevlisi olarak görevlendirileceklerde;

           1)  Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Müdür, Vaiz ve Uzman olarak fiilen çalışanlarda;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi (SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç) en az 5 yıl olmak,                       

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak, 

              c) 2012 ve 2013 yıllarında görevli olarak hacca gitmemiş olmak,

             

              ç) 2013 yılında 3 ay ve daha uzun süreli yurt dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak, (grup toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması nedeniyle gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

              d) Yukarıdaki unvanlardan daha önce hacca hiç gitmemiş olanlar, Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta 70 ve üzeri puan almış olmak,

              2)  Bayan Kur’an Kursu Öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi (SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç) en az 5 yıl olmak,

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              c)  Hac organizasyonlarında 3 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,

              ç)  2011, 2012 ve 2013 yıllarında görevli olarak hacca gitmemiş olmak,

              d) 2013 yılında 3 ay ve daha uzun süreli yurt dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak, (grup toplayanlar ile 2013 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere seminere alınanlar ve planlaması yapıldığı halde kontenjan sınırlaması nedeniyle gidemeyenlerden 2014 yılı umre organizasyonunda görevlendirilenler hariç)

              e) Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yıllarında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri puan almış olmak,

              f) Müracaatların bitiminde şartları tutanlar “Hac Görevli Programı”na girilecek olup, MBSTS puanına göre her il için oluşturulacak sıralama listesi üzerinden, ilin hacı ve kafile sayısı da dikkate alınarak, MBSTS puanına göre, Başkanlıkça belirlenecek oranda ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta kıraat, irşat, dini bilgi ve performans yönünden hizmetin özelliğine göre 70 ve üzeri puan almış olmak,

                                  

           Ç) Tercüman olarak görevlendirileceklerde;

 

              a) Halen Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışıyor olup, adaylığı kalkmış olmak,

              b)  Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              c)  31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş olmak,        

              ç) Başvuranlardan Başkanlıkça (2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan mülakatta 70 ve üzere puan alanlar hariç) belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı olmak, (70 puan alarak mülakata çağırılmasına gerek olmayanların da müracaat etmeleri gerekmektedir.)

             

           D) Ekip personeli, idari personel, muhasebe ve bilgisayar personeli ile mubayaacı, yemekhane kontrol memuru, yemek servis personeli, depo memuru, teknisyen ve benzeri hizmetlerde görevlendirileceklerde;

              a) Halen; mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

              b) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, toplam fiili hizmet süresi sözleşmeli statüde geçen süre dâhil (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 5 yıl Başkanlık teşkilatı veya Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışmış olup son 3 yıldır da (a) bendinde belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

              c) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              ç)  Hac organizasyonlarında 3 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,

              d)  31 Aralık 1953 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

              e)  2012 ve 2013 yıllarında görevli olarak hacca gitmemiş olmak,

              f)  2013 yılında 3 ay ve daha uzun süreli yurt dışında, 2014 yılında ise Ramazan ayı dâhil yurt dışı veya umrede görevlendirilmemiş olmak,

              g) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,                       

           E) Aşçı olarak görevlendirileceklerde;

              a) Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda kadro unvanlarına bakılmaksızın 3 yıldır fiilen aşçı olarak çalışıyor olmak,   

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              c) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

              F) Kurum Dışından, Emekli Aşçılardan, Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu veya Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu mezunlarından görevlendirileceklerde;

              a) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              b) Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu veya Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu mezunu erkeklerden; aşçı, aşçı yardımcısı, mutfak ve yemekhane servis personeli olarak çalışıyor olmak,       

              c) Kurum dışından başvuranlardan halen resmi bir kurumda çalışanların, 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmesi durumunda; görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına dair kurumundan alacağı muvafakat belgesini Ek-1 müracaat dilekçesine eklemiş olmak,     

              ç)  31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş olmak, 

             

             

              d) Şartları tutanların müracaatını, Ek-1 dilekçe ile en geç 19 Şubat 2014 tarihi mesai saat bitimine kadar bulunduğu yerdeki il müftülüğüne yapmış olmak,                                                                                                    

              e) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

              G) Şoför olarak görevlendirileceklerde;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfı’nda (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıldır halen şoför olarak çalışıyor olmak,

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,                         

              c)  31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olmak,                                

              ç) 2012 ve 2013 yıllarında hacda, 2013 ve 2014 yıllarında ise umrede görevlendirilmemiş olmak,

              d) Şartları tutanların tespitinin yapılarak en geç 25 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,                                                         

              e) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte alanlarıyla ilgili yapılacak olan pratik ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak,

           Ğ) Yardımcı Hizmetli (aşçı yardımcısı, yemek taşıyıcısı, mutfak personeli, mutfak bulaşık ve yemekhane bulaşık personeli ile çamaşırcı, ütücü) olarak görevlendirileceklerde;

              a) 10 Şubat 2014 tarihi itibariyle, toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 5 yıl Başkanlık teşkilatı veya Türkiye Diyanet Vakfı’nda çalışmış olup son 3 yıldır da bulunduğu unvanda çalışıyor olmak,

              b) Sağlık yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir engeli bulunmamak,

              c)  31 Aralık 1960 tarihinden sonra doğmuş olmak,                                                       

             ç)  Hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

              d) 2013 yılında hacda, 2014 yılında ise umrede görevlendirilmemiş olmak,

              e)  Şartları tutanların tespitinin yapılarak en geç 25 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Başkanlığa teklifi yapılmış olmak,

              f) Başkanlıkça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapılacak olan mülakatta başarılı olmak,

              Şartları aranacaktır.

             

 

Şartları tutanlardan; (B-1) Din Görevlisi, (B-2) Hacca hiç gitmemiş (Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, Eğitim Merkezi Müdürü, Eğitim Görevlisi, dini yüksek okul mezunu Uzman, Murakıp), (C-1-2) Bayan İrşat Görevlisi (Müftü Yardımcısı, Vaiz, Uzman ve K.K.Ö), (Ç) Tercüman, (D) Ekip Personeli ve (E) Aşçı (kurum içinde çalışanlar) olanlardan müracaat edecekler; http://hac.diyanet.gov.tr adresinde bulunan “2014 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden 10 - 24 Şubat 2014 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ile giriş yaparak istenilen bilgileri doldurulacaklar ve alacakları çıktıyı (Ek-1 dilekçe) ilgili müftülüklere/birimlere (TDV hariç) teslim ederek müracaatlarını yapacaklardır. İlgili müftülükler/birimler formları inceleyerek görevli programından kontrol ettikten sonra uygun ve eksiksiz olanların teklif ve müracaatlarını onaylayacaklardır.

             

              ORTAK ŞARTLAR

 

            1.  Hac organizasyonunda önemli yeri olan ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, bölge,  basın ve protokol sorumluları ile kiralama ekibi personeli, ilgili birim amiriyle istişare edilerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

            2.  Tekliflerde ve görevlendirmelerde organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun ehil olmak şartıyla az gidenler, çok gidenlere tercih edilecektir.

            3.  Hac organizasyonundaki görevlendirmelerde, organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacaktır.

            4. Teklifler ve müracaatlar; merkezde birim amirlerince, illerde, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl müftülüklerince, eğitim merkezlerinde (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile görüşüldükten sonra) Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, Türkiye Diyanet Vakfı’nda ise Genel Müdürlükçe yapılacak olup, müşterek tutanağın ıslak imzalı listesi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

            5. Yukarıda belirtilen görevler için şartları tutanlar, bu görevlerden ancak birine müracaat edecek veya teklif edilecektir. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır. Aksi halde bu tür müracaatların hepsi geçersiz sayılacaktır.

            6. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak mülakat, değerlendirme ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

     7. Mülakata katılacak olan personel, Kur’an-ı Kerim ile Başkanlığımız yayınları kaynak olmak üzere; İtikat, İbadet, Hac Menasiki, ihtiyaç duyulan kategorilerde Pratik Arapça, Siyer - Ahlak, Beşeri İlişkiler, İdari İşlemler ve Genel Kültür konuları yanında görev alanlarıyla ilgili hususlardan sorumlu olacaklardır.

            8. Teklifler ile müracaat edenlere ilişkin listelerin Başkanlığa gönderilmesinden sonra; atama, nakil, unvan değişikliği, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler, anında Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

            9. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecek ve Başkanlığa sadece onaylanmış isim listeleri gönderilecektir. 

           

 

            10. Mülakat, değerlendirme veya seminerlerden sonra, hacda görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmışsa iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, aksi halde doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.                                                                                                          

            11. Merkez ve taşra birimleri; emeklilik, vefat, nakil ve unvan değişikliği gibi hususları da dikkate alarak, faal durumda olan personele ilişkin bilgileri ilgili programdaki bilgisayar kayıtlarından en geç 10 Şubat 2014 tarihine kadar güncelleştirecekler ve bu tarihten sonra meydana gelebilecek değişiklikleri de anında bilgisayara gireceklerdir.

            12. Din görevlilerinin seçiminde; % 20’sinin tecrübelilerden, % 80’inin ise tecrübesi olmayanlardan oluşturulmasına ve her bir kafiledeki din görevlilerinden en az birinin kıraat ve tilavet yönünden, bir diğerinin ise irşat yönünden ehil olmasına özen gösterilecek, bu husus yapılacak mülakatta dikkate alınacaktır.                                                 

            13. Din görevlisi olarak görevlendirilmek üzere müracaat edenler ile irşat hizmetlerinde görevlendirilmek üzere müracaat eden bayan kur’an kursu öğreticilerinden, şartları tutanların Başkanlıkça 2011, 2012 veya 2013 yıllarında yapılan MBSTS sınavının hac ve umre ağırlıklı bölümünden 50 ve üzeri puan almış olup, bilahare yapılacak olan mülakat sonucunda da en az 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacak, görevlendirilmeler ise her iki puanın ortalamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden en yüksek puan alandan başlamak suretiyle ihtiyaç nispetinde yapılacaktır.

14. Görevlendirmeler; personelin mülakat ve değerlendirmelerdeki başarı durumları dikkate alınarak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık Makamınca yapılacaktır.

            15. Aşçı, aşçı yardımcısı, yemekhane servis, yemek taşıyıcısı, mutfak ve yemekhane bulaşık personeli olarak görevlendirileceklerden bilahare sağlık kuruluşlarından alacakları “Portör” muayene belgesi isteneceğinden, söz konusu hizmetler için yapılacak müracaat ve tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.

            16. Geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanların, kurum değişikliği talebinde bulunanların, 2014 yılı içinde uzun süreli kursta bulunanların, kursa katılacak olanların veya kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanların, halen askerde olanların ve yurtdışı görevleri için planlamaları yapılanların, bu talimatta belirtilen şartları taşısalar bile müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri yapılmayacaktır.

            17.  Hangi unvanda olursa olsun daha önce görevli olarak hacca gidenler “tecrübeli olan”, hacca gitmediği halde umrede görevlendirilenler ise “tecrübesi olmayan” kategorisinde değerlendirilecektir.

            18. Yurt dışından görevli olarak hacca gidenlerin gittiği yıllar gidiş sayısına dâhil edilecektir.

            19. Mülakat ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile yer ve tarihleri bilahare bildirilecektir.

            20. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde, ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme de yapılabilecektir.

           

           

            21. Organizasyonun her kademesinde görevlendirilecek personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme seminerlerine alınabilecektir.

            22. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen kriterler 2014 yılı hac organizasyonu için geçerli olacak, bundan önceki mülakat ve değerlendirme sonuçları dikkate alınmayacaktır.

            23. Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almış olanların müracaatları alınmayacak ve teklifleri de yapılmayacaktır.

            24. Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra;

            a) Merkez birimleri, İl Müftülükleri, Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki “Hac Görevli Programı”na girdikten sonra, ilgililerin son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarını da bilgisayar ortamında tarayarak teklif edilen görev unvanlarına göre dökümlerini ayrı ayrı alarak,

            b) Eğitim Merkezi Müdürlükleri de, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşünü aldıktan ve aynı şekilde bilgileri programa girdikten sonra oluşturulacak listeleri ayrı ayrı hazırlayarak, en geç 25 Şubat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.

            25. Bu talimatın bir sureti, ilçe müftülüklerine il müftülüklerince ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karşılığı duyurulacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.      

                                                                          

 

Dr. Ekrem KELEŞ

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

 

Ek :

Dilekçe Örneği (1 sayfa)

 

DAĞITIM  :

Gereği         :                                                                                                Bilgi :

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına                                            Başkan Yardımcılarına

Merkez Birimlerine

81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

İlgili Valiliklere (Eğitim Mrk. Müd.)                                                  

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müd.lüğüne

 

 

 

……/01/2014 VHKİ             : H.KAYMAZ

……/01/2014 Şef                   : M.ÜNYE

……/01/2014 Gen.Müd. V.   : E.GÜNENÇ                                   


Tür : Diğer Tarih : 05.02.2014
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]
Sayfa Ziyaret Sayacı
239.094
Araçlar
       
facebook  googleplus  Twitter  Delicious  Digg this